Τις χαμηλότερες δαπάνες για κοινωνική προστασία στην Ε.Ε. διαθέτει η Ελλάδα

Τις χαμηλότερες δαπάνες για κοινωνική προστασία στην Ε.Ε. διαθέτει η Ελλάδα

Τις χαμηλότερες δαπάνες για κοινωνική προστασία στην Ε.Ε. διαθέτει η Ελλάδα

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παρέμειναν οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, παρότι, το 2014 κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), κατά 10,7 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της Ελλάδας στην ομάδα χωρών με δαπάνες άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου διαδραμάτισαν οι δαπάνες για συντάξεις, οι οποίες, μάλιστα, στέρησαν χρήματα από άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι άνεργοι ή οι ανάπηροι και οι οικογένειες με παιδιά.

Το 2014, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ε.Ε. αντιστοιχούν σχεδόν στο ήμισυ (48,1%) του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανήλθε στο 49,0% το 2014 έναντι 49,4% το 2013.

Μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης κυμαίνονταν το 2014 κάτω και από το 35% του ΑΕΠ στη Λιθουανία και τη Ρουμανία και πάνω από το 57% σε Φινλανδία, Γαλλία και Δανία.

Στην Ελλάδα, οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν σε 39,3%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013. Η υψηλότερη αύξηση παρουσιάστηκε στην Κύπρο με +7,7% του ΑΕΠ.

Σε ολόκληρη την Ε.Ε. οι δαπάνες για κοινωνική προστασία, που αποτελούν την πλέον σημαντική ενότητα, κυμαίνονται, το 2014, μεταξύ 28,6% του συνόλου των δαπανών στην Κύπρο και 44,4% στο Λουξεμβούργο. Οκτώ μέλη της Ενωσης αφιερώνουν πάνω από το 40% των δαπανών τους στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες, κάτω του 35% του συνόλου των δαπανών της γενικής κυβέρνησης. Οι δαπάνες για τους «ηλικιωμένους», στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι συντάξεις, αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των κοινωνικών δαπανών. Γι’ αυτές, η Eurostat έχει στοιχεία για το 2013 τα οποία φέρνουν τη χώρα μας στην εξής παράδοξη θέση: ενώ ξοδεύει συνολικά για κοινωνική προστασία το 32,4% του συνόλου των δαπανών της, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. (40,2%) αλλά και των χωρών της Ευρωζώνης (41%), το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, ήτοι 24,3% έναντι 21,4% της Ε.Ε και 22% της ζώνης του ευρώ, πηγαίνει στις συντάξεις, αφήνοντας πολύ μικρότερα ποσά για σημαντικότατους υπο-τομείς, όπως «ασθένεια και αναπηρία» με 2,5% έναντι 5,8% της Ε.Ε, «οικογένεια και παιδιά» με μόλις 1,1% έναντι 3,5% της Ε.Ε., αλλά και «ανεργία», για την οποία η Ελλάδα ξοδεύει μόλις 1,5% της συνολικής δαπάνης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 3,2% (ΕΕ) ή 3,8% στην Ευρωζώνη.

Αλλά και στους υπόλοιπους τομείς, η χώρα μας αναδεικνύεται ουραγός, με εξαίρεση τις «οικονομικές υποθέσεις», στις οποίες συγκαταλέγονται οι δαπάνες για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, εκτοξεύοντάς τες στο +20,5% έναντι 8,8% στην Ε.Ε. Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,9% του συνόλου των δαπανών της γενικής κυβέρνησης) βρίσκονται και οι «αμυντικές» δαπάνες (3,6%). Στον αντίποδα, σημαντική υστέρηση παρουσιάζουν οι δαπάνες για «υγεία», στο 8,6% έναντι 14,8% στην Ε.Ε., καθώς και οι δαπάνες για «πολιτισμό» (1,1% έναντι 2,2% στην Ε.Ε.) και για «παιδεία» (7,6% έναντι 10,3% στην Ε.Ε.).

ΠΗΓΗwww.kathimerini.gr
SHARE