Φόρος πολυτελείας 520 ευρώ στα σκάφη αναψυχής με τα νέα μέτρα

Φόρος πολυτελείας 520 ευρώ στα σκάφη αναψυχής με τα νέα μέτρα

Φόρος πολυτελείας 520 ευρώ στα σκάφη αναψυχής με τα νέα μέτρα

Επαναφέρεται ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής από 5 μέτρα και άνω ο οποίος θεσπίστηκε το 2011 και κατόπιν αντικαταστάθηκε το 2013 από το Τέλος Πλόων.

Σύμφωνα με την πρόταση που έχει αποσταλεί στους θεσμούς ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης θα επιβάλλεται ακόμη και σε βάρκες με μήκος από 5 μέτρα και άνω και το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες τους ξεκινά από τα 520 ευρώ.

Ειδικότερα ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα σκάφη το 2011 αφορούσε στο 10% του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης για σκάφη αναψυχής με ολικό μήκος από 7 μέτρα και άνω.

Τεκμήρια διαβίωσης

Το τεκμήριο διαβίωσης στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.

Στα μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, το τεκμήριο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ.

 

Για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Τέλος, για τα σκάφη πάνω από 22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Το Τέλος Παρομονής Πλόων

Το Τέλος Παραμονής Πλόων θεσπίστηκε το Νοέμβριο του 2013 με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014 και αφορούσε όλα τα σκάφη αναψυχής από 7 μέτρα και άνω. Ο συγκεκριμένος φόρος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, και καθορίζεται ως εξής:
α. Για τα ολικού μήκους από επτά μέτρα έως και οκτώ μέτρα σε 200 ευρώ.
β. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων και έως και δέκα μέτρα σε 300 ευρώ.
γ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα μέτρων και έως και 12 μέτρα σε 400 ευρώ.
δ. Για τα ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων α) ανά έτος, 100 ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο ή β) ανά μήνα, δέκα ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μειώνεται στο ήμισυ με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

3. Εφόσον τα πλοία ελλιμενίζονται μόνιμα στην ελληνική επικράτεια, παρέχεται έκπτωση 30%. Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζονται τα κριτήρια του μόνιμου ελλιμενισμού, ο τρόπος απόδειξής του για την παροχή της έκπτωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4. Για τον υπολογισμό του ΤΠΠ λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου ή του μικρού σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας, στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής (καμπινάτα)

Μέτρα Τεκμήριο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης 13%

5 4.000 520
6 6.000 780
7 9.000 1.170
8 12.000 1.560
9 15.000 1.950
10 22.500 2.925
11 30.000 3.900
12 37.500 4.875
13 52.500 6.825
14 67.500 8.775
15 82.500 10.725
16 105.000 13.650
17 127.500 16.575
18 150.000 19.500
19 180.000 23.400
20 210.000 27.300
21 240.000 31.200
22 270.000 35.100
23 320.000 41.600
24 370.000 48.100
ΠΗΓΗwww.dikaiologitika.gr
SHARE