130 βρεφονηπιοκόμοι και παιδαγωγοί με μισθό 1.934 ευρώ

130 βρεφονηπιοκόμοι και παιδαγωγοί με μισθό 1.934 ευρώ

130 βρεφονηπιοκόμοι και παιδαγωγοί με μισθό 1.934 ευρώ

130 βρεφονηπιοκόμους /παιδαγωγούς φροντίδας παιδιών ηλικίας έως 3 ετών προσλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να υπηρετήσουν στα γραφεία της στις Βρυξέλλες και την Ισπρα (Ιταλία).

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 23 Ιουλίου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm.
Το σύνολο των προσληφθέντων θα απορροφηθεί σταδιακά κατά την περίοδο 2016-2019, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Προσόντα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης ή σε τομέα διαφορετικό, που να συνδυάζονται όμως με επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών συναφή με το αντικείμενο, ή εναλλακτικά δίπλωμα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και συνολικά οκτώ έτη εμπειρίας και απαραιτήτως ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B2) της γερμανικής, της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 23 Ιουλίου. Μόλις ολοκληρωθούν οι εγγραφές θα γίνει η επιλογή των επικρατέστερων, με βάση την αξιολόγηση ταλέντου (τον Αύγουστο).
Το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμασίες δεξιοτήτων και τον Νοέμβριο θα εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Μισθός: 1 934,53 ευρώ (40 ώρες την εβδομάδα).

post all exelixis

 

SHARE