Περιφέρεια Θεσσαλίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Κατασκευή πεζογέφυρας περιοχής Καλλιθέας Νίκαιας»

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Κατασκευή πεζογέφυρας περιοχής Καλλιθέας Νίκαιας»

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Κατασκευή πεζογέφυρας περιοχής Καλλιθέας Νίκαιας»

H Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00 €. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) ΟΔΟΠΟΙΑ με προϋπολογισμό 126.259,97 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 19.757,69 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ& ΟΕ, και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413-506408, FAX επικοινωνίας 2413-506176, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαρία Παπαδοπούλου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-07-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Για να κατεβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης του Διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη του Διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού πατήστε εδώ.

SHARE