Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η  Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής: κ.Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου (Απριλίου-Ιουνίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οργάνωση/συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απόδοση πιστώσεων στην Σχολική επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Εισηγητής: κ. Βασιλική Ξηροφώτου, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετατόπιση: α) στύλου Δ.Ε.Η. στη θέση «Καλαντζέικα» της Τ.Κ. Μορφοβουνίου για τη διάνοιξη δημοτικής οδού και β) στύλου Δ.Ε.Η. στη θέση «Θωμά Στεργιόπουλου» της Τ.Κ. Κερασέας για τη διάνοιξη δημοτικής οδού (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πορεία εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με τις οποίες έγιναν δεκτές οι σχετικές αγωγές (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Σκότη Γεώργιου για αντικατάστασή του από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ψήφιση σχετικής πίστωσης για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και απόδοση πίστωσης της συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Ιππικό Όμιλο Καρδίτσας (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου ΜεσενικόλαΕισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Παπουτσή Φώτιου του Αστεριάδη για παραχώρηση χρήσης χώρου της πλαζ Πεζούλας (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ.Κοντοστέργιου Στέφανου του Θωμά για ενοικίαση ξύλινου οικίσκου στον κόμβο Μορφοβουνίου (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ.Μαμούρη Γεώργιου που αφορά σε κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ Κρυονερίου ((Εισηγητής: Πρόεδρος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ.Κούση Ιωάννη του Κωνσταντίνου για επανεξέταση απόφασης Δ.Σ. για κοινόχρηστο χώρο πλατείας Τ.Κ. Μοσχάτου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Σκόνδρας, Δημοτικός Σύμβουλος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ.ΜορέΑγορίτσας του Αποστόλου για διακοπή σύνδεσης ύδρευσης.(Εισηγητής: Πρόεδρος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Τσουκαλά Γεώργιου του Αριστοτέλη για βεβαίωση χρόνου δημιουργίας οικοπέδου (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Σακελλαρίου Δημήτριου του Γεωργίου για διαγραφή οφειλής. (Εισηγητής: Πρόεδρος)