Ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες

Ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες

Ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες

Αλλαγές στην διαδικασία για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος εισάγει απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων (ΓΓΔΕ) που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ, καθορίζονται ως όριο τα 500 ευρώ για επιστροφή (από 100 που ήταν), χωρίς έλεγχο, στην περίπτωση που από τις διασταυρώσεις στοιχείων στις οποίες προχωρά η Εφορία προκύπτουν διαφορές.

Επίσης ορίζεται ότι στις λοιπές περιπτώσεις επιστροφής πραγματοποιούνται μετά από έλεγχο εκτός αν ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ υποβολής της αίτησης επιστροφής με έγγραφη αιτιολόγηση, με την οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι της απόκλισης μεταξύ ακαθαρίστων εσόδων της αίτησης επιστροφής και της κανονικής αξίας του ΥΠΑΑΤ, αξιολογήσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ελέγχου.

Παράλληλα οι αιτήσεις προηγούμενων χρήσεων που εκκρεμούν αξιολογούνται για έλεγχο ή μη σύμφωνα με την νέα απόφαση.

Διαβάστε το ΦΕΚ