Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή σε...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή σε Απόρους» στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή σε Απόρους» στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, ως μέλος  της Κοινωνικής Σύμπραξης για την υλοποίηση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καλεί, τους ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ  να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο  Πρόγραμμα, από Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 έως και 05 Αυγούστου 2015.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια  5 χρόνων και αφορά κυρίως ανέργους, άστεγους και ανθρώπους με πολύ χαμηλό εισόδημα.

Συγκεκριμένα δυνητικά ωφελούμενοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα ή οικογένειες που έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το 2015  και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

  • 3.000 €ετησίως για μεμονωμένο άτομο
  • 4.500 €ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξημένο κατά 1500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος, λογίζεται ως ενήλικας. Στο πραγματικό εισόδημα δεν λογίζονται η διατροφή, το επίδομα αναδοχής, το εξωιδρυματικό επίδομα καθώς και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή κριτήρια επιλεξιμότητας στα σημεία εξυπηρέτησης των ωφελουμένων.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

  1. είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) στην ιστοσελίδαhttps://www.idika.org.gr/teba/
  2. είτε στα γραφεία του Δήμου από τις αρμόδιες Κοινωνικές λειτουργούς Αν. Αδάμου και Λ. Χατζή (τηλ.24413 52218-2441352705) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Ε1 και Ε9 του 2015
  • Κωδικός

Πρόκειται για μία ακόμη κοινωνική δράση που δρομολογείται από το Δήμο μας και στοχεύει στις ευαίσθητες και αδύναμες κοινωνικές ομάδες που στο δύσκολο περιβάλλον που βιώνουμε έχουν ανάγκη βοήθειας.  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.