Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Με την ΠΟΛ 1151/2015 δόθηκε η παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες έχουν ως εξής:

Φυσικά πρόσωπα -> έως 26/8/2015

Νομικά πρόσωπα -> έως 20/8/2015

 

SHARE