Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συντήρηση – Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συντήρηση – Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συντήρηση – Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου :«

Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 2015-2016 )

Για να δείτε την περίληψη της προκήρυξης πατήστε εδώ.


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο:

Συντήρηση – Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2015-2016 –ΤΕΧΝΙΚΑ)

Για να δείτε την περίληψη της προκήρυξης πατήστε εδώ.