Συνεδρίασε η επιτροπή διαβούλευσης για το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνεδρίασε η επιτροπή διαβούλευσης για το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνεδρίασε η επιτροπή διαβούλευσης για το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μία Θεσσαλία με «ισχυρή και καινοτόμο οικονομία στην Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς ανάπτυξης» περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, ο σχεδιασμός του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο συζητήθηκε την Παρασκευή στην αρμόδια επιτροπή διαβούλευσης.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται στο πλαίσιο των επιταγών της διοικητικής μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη», η οποία προβλέπει την κατάρτιση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο καταρτίζεται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, συμπίπτει χρονικά με την εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο. Κατά συνέπεια συμβαδίζει με τη λογική και τις επιλογές του ΠΕΠ Θεσσαλίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω της συμπληρωματικότητας χρήσης των πόρων.
Την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο η δεύτερη φάση της διαβούλευσης, πριν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας πριν αποκτήσει την τελική του μορφή.
ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Μερικές γενικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων είναι:
* Η υψηλή γήρανση του πληθυσμού, η μεγάλη εξάρτηση των μη παραγωγικών ηλικιών από τις παραγωγικές και η χαμηλή αντικατάσταση των παλαιότερων γενεών από τις νεότερες.
* Το ΑΕΠ βαίνει μειούμενο κάθε χρόνο από το 2008, συνεπεία της αποβιομηχάνισης και της αύξησης της ανεργίας που επήλθαν με την δημοσιονομική κρίση
* Υπάρχει ικανοποιητικό οδικό δίκτυο και άξονες σύνδεσης με τις δύο μεγάλες πόλεις (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
* Στις υποδομές μεταφορών καταγράφονται οι μεγάλοι οδικοί άξονες (ΠΑΘΕ), το πολιτικό αεροδρόμιο (Αγχιάλου), το Περιφερειακό Αεροδρόμιο Σκιάθου και ο Λιμένας Βόλου, καθώς και η σιδηροδρομική σύνδεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα
* Η ύπαρξη σημαντικών πλουτοπαραγωγικών πόρων (Πεδιάδα, υδάτινοι πόροι, ορεινοί όγκοι, παράκτιες νησιωτικές περιοχές κλπ.)
* Η ύπαρξη ΒΙΠΕ & ΒΙΟΠΑ άρα οργανωτική υποδομή εγκατάστασης & λειτουργίας επιχειρήσεων
Ο ΠΕΡΙΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε μεταξύ άλλων πως «βρισκόμαστε σε μία δύσκολη και περίεργη εποχή με απρόβλεπτες συνέπειες, με μεγάλη ζημιά την κοινωνία και στην οικονομία. Παρ’ όλα αυτά όμως εμείς χαράξαμε στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος προέκυψε μετά από μία ευρεία διαβούλευση με όλους τους φορείς και όλους τους ανθρώπους που ήθελαν να συμμετέχουν. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει το όραμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ισχυρής, καινοτόμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Είναι μία δύναμη αλλαγής και δημιουργικής ανατροπής για τη Θεσσαλία.
Το όραµα και οι αρχές της Περιφέρειας για την περίοδο 2014-2020, είναι μια Θεσσαλία με «ισχυρή και καινοτόµος οικονοµία στην Ευρώπη, µε επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, µέσω της έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης».
Η στρατηγική της Περιφέρειας:
Κυρίαρχη κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας είναι κατ’ αρχήν η ανάσχεση της αρνητικής εξέλιξης των κοινωνικοοικονοµικών µεγεθών της, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει τη Χώρα,
αλλά και ο αναπροσανατολισµός του αναπτυξιακού µοντέλου για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και πέραν της περιόδου 2014-2020.
Στη βάση αυτή προσδιορίσθηκε ο Στρατηγικός Στόχος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020, ο οποίος προκύπτει από το Αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας για το µέλλον της ως Περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και είναι «ισχυρή και καινοτόµος οικονοµία στην Ευρώπη, µε επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, µέσω της έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης».
Ο Στόχος αυτός προσδιορίσθηκε στη βάση της Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης, κατόπιν ευρείας και σε βάθος διαβούλευσης που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, µε τους τοπικούς κοινωνικούς, οικονοµικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς και από τα συµπεράσµατα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
?ιαµορφώθηκε δε έτσι, λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι, η οικονοµική κρίση και η βαθιά ύφεση που διέρχεται η Χώρα και επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της, αφ’ ενός δεν οφείλεται αποκλειστικά στην µέχρι σήµερα αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας, η οποία όντως έχει εµφανίσει έντονες διαρθρωτικές αδυναµίες, αφ’ ετέρου, ενδεχοµένως, να έχει διάρκεια και να είναι µεγαλύτερης έντασης διαχρονικά.

SHARE