Βρεφονηπιοκόμος με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Βρεφονηπιοκόμος με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Βρεφονηπιοκόμος με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

H Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου από ειδικό επιστήµονα για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθµού του ΤΕΙ Θεσσαλίας στα πλαίσια του έργου «ΕΛΚΕ ΠΜΣ 25% του 1108».
Περιγραφή Θέσης – Προσόντα
Έργο:
Ανάπτυξη προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης που θα εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών που φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό του Ιδρύματος και ειδικότερα:
-ανάληψη συμβουλευτικής υποστήριξης των παιδιών,
– ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά,
νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά,
– παροχή βοήθειας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας για την ομαλή μετάβασή τους από το
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον,
-ευαισθητοποίηση των γονέων πάνω σε θέματα σωματικής καθαριότητας και σωστής διατροφής.

Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας ή ΤΕ Προσχολικής Αγωγής.

Επιθυμητά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Γνώση χειρισμού Η/Υ

Διάρκεια: από 1-9-2015 έως και 30-6-2016
Αμοιβή: 10.000,00 ευρώ (μικτά)

Υποβολή Αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους –σε σφραγισμένο φάκελο -οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, μέχρι την Τρίτη 4-8-2015, ώρα 14:00 με την ένδειξη:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 41110 (περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
για το ΕΡΓΟ «ΕΛΚΕ ΠΜΣ 25% του 1108»
(αρ. πρωτ. πρόσκλησης 2405/16-7-2015)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: Τρίτη 4-8-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην Προκήρυξη

post all exelixis

 

SHARE