42 προσλήψεις για οκτώ μήνες στο ΚΕΘΕΑ

42 προσλήψεις για οκτώ μήνες στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κρήτη, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο ζητεί την πρόσληψη σαράντα δύο ατόμων (42), θεραπευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την από 17.7.2015 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./63/21225 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει σήμερα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
Για τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα την περιοχή της Λάρισας, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:
1 Ψυχίατρος
1 Ψυχολόγος
1 Κοινωνικός Λειτουργός
1 Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση
ΚΕΘΕΑ,
Σορβόλου 24,
11636 Μετς,
Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10.8.2015.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει :
βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση τα οποία θα είναι αριθμημένα και θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών στην αρχική σελίδα του βιογραφικού σημειώματος.
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Ενημέρωση από:

post all exelixis

 

 

SHARE