Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαρισμό μοκετών και απεντόμωση-μυοκτονία-απολύμανση Παιδικών Σταθμών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαρισμό μοκετών και απεντόμωση-μυοκτονία-απολύμανση Παιδικών Σταθμών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαρισμό μοκετών και απεντόμωση-μυοκτονία-απολύμανση Παιδικών Σταθμών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην :

απευθείας  ανάθεση εργασιών
1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
2 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  την ΠΕΜΠΤΗ  30/07/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών ( ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1  ΤΗΛ. 24413-50796-797 ), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω  εργασίες.

Οι  εργασίες  θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ