Επιμελητήριο Καρδίτσας: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Επιμελητήριο Καρδίτσας: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Επιμελητήριο Καρδίτσας: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως στις 30 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (28-05-2015).
2. Ενημέρωση-Ανακοινώσεις – Ενέργειες κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 .
Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2014.
Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην υλοποίηση των νέων προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25,2015 , που αφορούν στην κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Ηλίας Αντωνίου , Πρόεδρος.
6. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης του κου Αθανάσιου Δημητρίου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος
7. Συζήτηση σχετικά με την αύξηση των δημοτικών τελών των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου – Ενημέρωση για τις ενέργειες του Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος
8. Ενημέρωση σχετικά με διαδικασίες διοργάνωσης της 14ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας.
Εισηγητής: Ηλίας Αντωνίου, Πρόεδρος
9. Συζήτηση σχετικά με συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο Καρδίτσας χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Κηρύκος Απόστολος, Β΄ Αντιπρόεδρος
10. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος

ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

SHARE