Προσλήψεις προσωπικού ασφαλείας στο Ευρωκοινοβούλιο με μισθό από €1.862

Προσλήψεις προσωπικού ασφαλείας στο Ευρωκοινοβούλιο με μισθό από €1.862

Προσλήψεις προσωπικού ασφαλείας στο Ευρωκοινοβούλιο με μισθό από €1.862

Προκήρυξη για την συγκρότηση μητρώο με 300 υποψήφιους από όπου γίνονται προσλήψεις συμβασιούχων υπαλλήλων στον τομέα της Ασφάλειας και της Πρόληψης δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του EPSO.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατά την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A. Γενικές προϋποθέσεις
α) να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,
γ) να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η νομοθεσία όσον αφορά τη στρατιωτική θητεία,
δ) να παρέχουν τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους εχέγγυα ήθους.

B. Ειδικές προϋποθέσεις
I. Προσόντα
Ολοκλήρωση με επιτυχία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

II. Απαιτούμενη εμπειρία/γνώσεις
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν αποκτήσει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με τη φύση των καθηκόντων στον τομέα της πρόληψης, της δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλειας, της επιτήρησης, της φρούρησης, της υποδοχής ή της προστασίας υψηλών προσώπων.

III. Γλωσσικές γνώσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση (επίπεδο C1) (2) μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1 — κύρια γλώσσα) (3), καθώς και ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B2) της γερμανικής, της αγγλικής ή της γαλλικής (γλώσσα 2). Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της EPSO στην και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εγγραφής. Το έντυπο εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί στα γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά.
H διαδικασία της αίτησης μπορεί να ξεκινήσει στην ακόλουθη διεύθυνση: http://goo.gl/nVKCCu
Η τελική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (της επικύρωσης συμπεριλαμβανομένης) είναι η 3η Σεπτεμβρίου 2015, ως τις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Δείτε εδώ την πρόσκληση στα ελληνικά: http://goo.gl/STzqUY

Ενημέρωση από:

post all exelixis

 

 

SHARE