«Μπλόκα» εφοριακών έξω από ιατρεία, καταστήματα και συνεργεία

«Μπλόκα» εφοριακών έξω από ιατρεία, καταστήματα και συνεργεία

«Μπλόκα» εφοριακών έξω από ιατρεία, καταστήματα και συνεργεία

Οι φοροελεγκτές, εν μέσω καύσωνα, βγαίνουν στους δρόμους και στήνουν «μπλόκα» έξω από καταστήματα, ιατρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, συνεργεία, όπου θα ζητούν από τους πελάτες να δουν αν έχουν πάρει απόδειξη για τις αγορές που πραγματοποίησαν ή τις υπηρεσίες που έλαβαν. Παράλληλα, εντείνουν τους ελέγχους στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές για να εντοπίσουν όσους χρησιμοποιούν παράνομες ταμειακές μηχανές ή «κλέβουν» από το Δημόσιο τον ΦΠΑ.

Η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου έδωσε εντολή στους ελεγκτές να ζητούν αποδείξεις ακόμη και από τους πελάτες κατά την έξοδό τους από καταστήματα, ιατρεία και άλλες επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η φοροδιαφυγή μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΠΣ, κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου όταν διαπιστώνει διακίνηση αγαθών στον δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα ζητά το προβλεπόμενο από το νόμο παραστατικό διακίνησης ή πώλησης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτό έχει εκδοθεί θα σημειώνονται τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, αρμόδια ΔΟΥ) και οι ελεγκτές δεν θα εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία.

Εάν όμως εντοπιστεί πελάτης ο οποίος έχει κάνει αγορές αλλά δεν έχει απόδειξη, ή αρνείται να την παρουσιάσει, τότε οι ελεγκτές θα εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν την εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα και θα επαληθεύουν την παράβαση. Στη συνέχεια, θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ.), θα αναζητείται η υποβληθείσα δήλωση και η σχετική ταυτότητα οφειλής.

Επιτόπιοι έλεγχοι θα γίνονται και σε ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ, καφενεία και πιτσαρίες ή γενικά καταστήματα εστίασης και αναψυχής, όπου οι ελεγκτές θα μπαίνουν στους χώρους των καταστημάτων και θα ψάχνουν τις αποδείξεις.

ΦΠΑ
Η κ. Σαββαΐδου εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή των ελεγκτών και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ορθή απόδοση του ΦΠΑ προκειμένου να εντοπιστούν φαινόμενα μετακύλισης προϊόντων σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, θα ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια μερικού ελέγχου.

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο οι ελεγκτές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως, με απλή κοινοποίηση σχετικού σημειώματος, στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Σε περίπτωση που από τις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ (π.χ. φαρμακεία, εστιατόρια κ.λπ.) προκύπτουν υπόνοιες μετακύλισης του ΦΠΑ στον χαμηλότερο συντελεστή, η αρμόδια ΔΟΥ θα εκδίδει εντολή μερικού ελέγχου.

Ελεγχοι στα νησιά
Την ίδια ώρα, η ΓΓΔΕ εντατικοποιεί τους προληπτικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, με έμφαση στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Κατά το χρονικό διάστημα από 17 – 26 Ιουλίου διενεργήθηκαν από υπαλλήλους των ΔΟΥ της χωρικής αρμοδιότητας Φορολογικής Περιφέρειας Πειραιά, μερικοί επιτόπιοι προληπτικοί έλεγχοι. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 568 μερικοί επιτόπιοι προληπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο του Πειραιά, στις Κυκλάδες, στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη, και διαπιστώθηκαν 210 παραβάσεις. Επίσης, έχουν δοθεί οδηγίες για συνεχείς ελέγχους σχετικά με αδήλωτους φορολογικούς μηχανισμούς και φορολογικές ταμειακές μηχανές.