Αιτήσεις για τα ετήσια προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ

Αιτήσεις για τα ετήσια προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ

Αιτήσεις για τα ετήσια προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι αποφάσισε η εισαγωγή των φοιτητών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2015-2016 θα γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-9-2015 με την πιο κάτω ποσόστωση:
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών 15%
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 35%
Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης 10%
Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου & ΤΕΙ) 40%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών 15%
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 20%
Απόφοιτοι ΑΣΕΤΕΜ-ΠΑΤΕΣ-ΕΠΠΑΙΚ 25%
Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου & ΤΕΙ) 40%
Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός φοιτητών σε μια κατηγορία, θα συμπληρωθεί από την αμέσως επόμενη κατηγορία.
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.aspete.gr/index.php/el/ ή aspete.eap.gr από την ΤΡΙΤΗ 25.08.2015 ώρα 12.00 έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14.9.2015 ώρα 17.00.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Ενημέρωση από:

post all exelixis

 

 

SHARE