Εμπλουτισμός με γόνο κυπρινοειδών των Λιμνών Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου

Εμπλουτισμός με γόνο κυπρινοειδών των Λιμνών Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας

Εμπλουτισμός με γόνο κυπρινοειδών των Λιμνών Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου

Με την απόφαση-έγκριση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον εμπλουτισμό του υδάτινου οικοσυστήματος του Ν. Καρδίτσας με γόνο κυπρινοειδών, συνολικής δαπάνης 10.000,00 €, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας προέβη την Παρασκευή 31/07/2015 στον εμπλουτισμό των λιμνών Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου με 85.000 γόνο κυπρινοειδών.
Την ευθύνη για την καταμέτρηση, την μεταφορά και την ρίψη του γόνου στις λίμνες, ανέλαβε το Τμήμα Αλιείας της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας και η διαδικασία ήταν απολύτως επιτυχής, χωρίς απώλειες.
Με τον εμπλουτισμό των λιμνών φιλοδοξούμε στην αύξηση της ποσότητας ποιοτικά καλύτερων αλιευμάτων προς όφελος των παραλίμνιων διαμερισμάτων αλλά και του Νομού γενικότερα (ερασιτεχνικό ψάρεμα, τουρισμός, εισόδημα).
Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε τις λίμνες από την υπερεκμετάλλευση και την υπεραλίευση, κυρίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών για να τις διατηρήσουμε παραγωγικές και ζωντανές από κάθε άποψη.
Καρδίτσα, 03/08/2015
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Της Δ/νσης
Δημήτριος Β. Κωστής
Γεωπόνος

SHARE