Όλες οι λεπτομέρειες για τις νέες υποχρεώσεις απογραφής των οινοποιείων έως τις...

Όλες οι λεπτομέρειες για τις νέες υποχρεώσεις απογραφής των οινοποιείων έως τις 5/12/2015

Όλες οι λεπτομέρειες για τις νέες υποχρεώσεις απογραφής των οινοποιείων έως τις 5/12/2015

Με το ΦΕΚ 1542/2015 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζονται οι ετήσιες υποχρεώσεις των οινοποιείων που αφορούν τις υποχρεωτικές δηλώσεις παραγωγής επεξεργασίας εμπορίας (έως 15/1/2016) και αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων (έως 10/9/2015). Επιπρόσθετα στο εν λόγω ΦΕΚ (άρθρο 5) και στο πλαίσιο κατάρτισης του «Αρχείου Απογραφής Επιχειρήσεων Αμπελοοινικού Τομέα», όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνων οφείλουν να εγγραφούν στο «Αρχείο Απογραφής», το αργότερο έως 5/12/2015. Σύμφωνα με την απόφαση όσον αφορά την απογραφή επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα:

1. Η Δ/νση Μεταποίησης καταρτίζει και τηρεί «Αρχείο Απογραφής Επιχειρήσεων Αμπελοοινικού Τομέα» που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμφιάλωση αμπελοοινικών προϊόντων, εμπορία προϊόντων πριν το στάδιο της οινοποίησης καθώς και εμπορία εμφιαλωμένων οίνων εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου, σε εθνικό επίπεδο. Μέρος του αρχείου που αφορά στα στοιχεία: ΑΦΜ, Επωνυμία/Διακριτικός τίτλος, έδρα εγκατάστασης, στοιχεία επικοινωνίας, δύναται να δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Στο «Αρχείο Απογραφής» καταχωρίζονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

  • Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η έδρα της, στοιχεία μηχανολογικού εξοπλισμού και δυναμικότητας της εγκατάστασης, κατά περίπτωση, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. δ/νση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φαξ της έδρας και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης κλπ).
  • Την ένδειξη εγκεκριμένης επιχείρησης για παραγωγή ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλιακών αν έχει λάβει τέτοια έγκριση.

3. Το «Αρχείο Απογραφής» μπορεί να εμπλουτίζεται και με στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση των οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών σε κάθε επιχείρηση. Στα στοιχεία έχουν πρόσβαση μόνο η κεντρική και οι αρμόδιες αρχές.

4. Το «Αρχείο Απογραφής» μπορεί να εντάσσεται σε σχετική ψηφιακή εφαρμογή και να τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο ή/και να αποτελεί μέρος ευρύτερου μητρώου. Η αρμόδια ΔΑΟΚ θεωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία της εγγραφής στο «Αρχείο Απογραφής» μετά από τον έλεγχο.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ

ΠΗΓΗwww.agrotypos.gr
SHARE