Αναβαθμίζονται οι Παιδικές χαρές του Δήμου Καρδίτσας

Αναβαθμίζονται οι Παιδικές χαρές του Δήμου Καρδίτσας

Αναβαθμίζονται οι Παιδικές χαρές του Δήμου Καρδίτσας

Υπεγράφη η προκήρυξη προμήθειας υλικών για την βελτίωση των παιδικών χαρών του Δήμου Καρδίτσας από τον Φώτη Αλεξάκο

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η αναβάθμιση των οργάνων αλλά και του κοινόχρηστου εξοπλισμού στις παιδικές χαρές που βρίσκονται:
- Στην πλατεία Ακαδημίας
- Στην πλατεία Αγίου Νικολάου
- Στο πάρκο Φαναρίου με εμβαδό
- Στην πλατεία Δ.Γιολδάση με εμβαδό 970 τ.μ.
- Στην περιοχή των εργ.κατοικιών Καμινάδων με εμβαδόν 880 τ.μ.

Οι επιλεχθείσες τέσσερις παιδικές χαρές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους της Καρδίτσας, κοντά σε σχολικές μονάδες και σε περιοχές της πόλης με έντονη οικιστική ανάπτυξη. Η ανάγκη για χώρους δραστηριότητας των παιδιών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι παραπάνω χώροι να παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και αυξημένη επισκεψιμότητα. Όμως, όλοι οι παραπάνω χώροι, στερούνται του απαραίτητου εξοπλισμού, για να προσφέρουν συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας στους χρήστες των παιδικών χαρών, δηλαδή τα παιδιά ηλικίας 1-14 ετών.
Τα όργανα παιδικής χαράς που είναι εγκατεστημένα στις παραπάνω τέσσερις παιδικές χαρές, δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, ενώ ο κοινόχρηστος αστικός εξοπλισμός είναι ελλιπής και δε διευκολύνει τη χρήση των παιδικών χαρών από τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Ειδικότερα, δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της Απόφασης Υπ. Εσωτερικών υπ. αριθμ. 28492 (ΦΕΚ Β’/931/18.05.2009) αναφορικά με τον εξοπλισμό οργάνων και κοινόχρηστου εξοπλισμού.

SHARE