Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ης προκήρυξης κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ης προκήρυξης κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ης προκήρυξης κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015».
Σε αυτόν περιλαμβάνονται 2.417 ωφελούμενοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση για πέντε μήνες στους Επιβλέποντες Φορείς, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2015 της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ.
Στο www.oaed.gr αναρτήθηκε επίσης ο πίνακας αποκλειόμενων για το ίδιο πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (Κωδικός Αριθμός Αίτησης) τη σειρά κατάταξής τους στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή στον Πίνακα Αποκλειομένων τον λόγο αποκλεισμού τους.
Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων τα οποία εμπεριέχονται στους προσωρινούς πίνακες μπορούν να υποβληθούν από τις 8:00 το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου μέχρι και τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου 2015.
Η υποβολή ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο από πιστοποιημένους χρήστες τωνηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού µε τη χρήση κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, εντός 15 εργάσιμων ημερών θα εγκριθεί με απόφαση της διοικήτριας του ΟΑΕΔ, κ. Μαρίας Καραμεσίνη, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
Εκτός από τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων θα καταρτιστούν και δημοσιοποιηθούν: α) Οι πίνακες κατάταξης επιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα, καθώς και β) οι πίνακες κατάταξης επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
Οι άνεργοι οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους στους Επιβλέποντες Φορείς.
Ήδη, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη Δημόσια Πρόσκληση για 17.917 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας σε φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος. Η Δημόσια Πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τα προσωρινά απευθείας από το site του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ XLS, AΡΧΕΙΟ ΖIP)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ XLS, ΑΡΧΕΙΟ ZIP)

Ενημέρωση από :

post all exelixis

 

 

Συνημμένα αρχεία: