Ξεκίνησε η αξιολόγηση της ποιότητας ενεργητικού των συστημικών τραπεζών

Ξεκίνησε η αξιολόγηση της ποιότητας ενεργητικού των συστημικών τραπεζών

Ξεκίνησε η αξιολόγηση της ποιότητας ενεργητικού των συστημικών τραπεζών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση της ποιότητας ενεργητικού των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha), στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Ο σχετικός έλεγχος στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, σε όλες τις κατηγορίες δανείων, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει για μερικές εβδομάδες και θα οδηγήσει στην ακριβή εκτίμηση του ύψους των κεφαλαιακών αναγκών τους. Σχεδόν ταυτόχρονα, μέσα στον Αύγουστο, θα «τρέξουν» και τα stress test με στόχο τα σχετικά αποτελέσματα να δημοσιευτούν πριν τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβριο και σε κάθε περίπτωση θα έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους.