Υποβολή αιτήσεων στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Μουζακίου

Υποβολή αιτήσεων στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Μουζακίου

Υποβολή αιτήσεων στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Μουζακίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), καλεί τις μητέρες που έχουν παιδία ηλικίας 5-12 ετών να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Το ΚΔΑΠ θα λειτουργεί καθημερινά από τις 14:00μ.μ έως τις 21:00μ.μ και Σάββατο πρωϊ από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ.

Τα παιδιά θα απασχολούνται δημιουργικά με χειροτεχνίες, πυλό, μουσική και άλλες δραστηριότητες από έμπειρο προσωπικό. Στόχος του Κέντρου είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους Τις Γυναίκες, που είναι μητέρες παιδιών, και:

1. εργάζονται ως μισθωτές, εξαιρουμένων των απασχολούμενων ως μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού), ή

2. είναι αυτοαπασχολούμενες, ή

3. είναι αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

4. συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ), ή

5. είναι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα πριν την δημοσίευση της παρούσας και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ή

6. λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ) ή στο Δημαρχείο στον (1ο) πρώτο όροφο από 05/08/2015 έως 17/08/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο Δημαρχείο καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2445350136 και 2445350139, προκειμένου να συμπληρωθεί σωστά η αίτηση και να υποβληθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΝΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.)

SHARE