ΔΝΤ: Η Ελλάδα αποπλήρωσε την Πέμπτη τόκους 186 εκ. ευρώ

ΔΝΤ: Η Ελλάδα αποπλήρωσε την Πέμπτη τόκους 186 εκ. ευρώ

Η Ελλάδα αποπλήρωσε την Πέμπτη ποσό ύψους 186,3 εκ.ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αποφεύγοντας μια νέα αθέτηση πληρωμών έναντι του διεθνούς χρηματοοικονομικού οργανισμού, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για ένα τρίτοπακέτο στήριξης της οικονομίας της.

«Η Ελλάδα αποπλήρωσε τους τόκους οι οποίοι οφείλονταν στο ΔΝΤ σήμερα», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ταμείου.

Μετά την αθέτηση πληρωμών της Ελλάδας έναντι του θεσμού την 30ή Ιουνίου και στα μέσα Ιουλίου, ένα δάνειο των Ευρωπαίων επέτρεψε στην Αθήνα να εξοφλήσει τις καθυστερούμενες οφειλές της την 20ή Ιουλίου.

Συνολικά η Ελλάδα οφείλει να αποπληρώσει στο ΔΝΤ 22 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του δανείου της, σύμφωνα με τον ιστότοπο του θεσμού.

Η προσεχής πληρωμή, που ανέρχεται σε περίπου 306 εκ. ευρώ, προβλέπεται να γίνει την 1η Σεπτεμβρίου.

SHARE