Έγγραφη δήλωση του κτηνιάτρου εκτροφής από τους κτηνοτρόφους του Ν. Καρδίτσας

Έγγραφη δήλωση του κτηνιάτρου εκτροφής από τους κτηνοτρόφους του Ν. Καρδίτσας

Έγγραφη δήλωση του κτηνιάτρου εκτροφής από τους κτηνοτρόφους του Ν. Καρδίτσας

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το Ν.4235/11-2-2014 (ΦΕΚ 32 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση 816/156798/17-12-2015 (ΦΕΚ 3385 τ.Β΄), ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνιάτρου της επιλογής του, ο οποίος ορίζεται ως «Κτηνίατρος εκτροφής».
Ο θεσμός του «Κτηνιάτρου εκτροφής» έχει τεθεί σε οριστική πλήρη εφαρμογή από 1/8/2015.
Από την υποχρέωση δήλωσης κτηνιάτρου εκτροφής εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις, των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση. Οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων αυτών υποχρεούνται να δηλώσουν την ιδιωτική οικιακή κατανάλωση στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία.
Καλούνται λοιπόν οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Νομού Καρδίτσας να δηλώσουν εγγράφως άμεσα στο Κτηνιατρικό Γραφείο όπου ανήκουν οι εκμεταλλεύσεις τους, τον «κτηνίατρο εκτροφής» της επιλογής τους.
Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να επιλέξουν τον «Κτηνίατρο Εκτροφής» από το Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΑΠΕΝ, www.minagric.gr, (διαδρομή: Αγρότης -Επιχειρηματίας – Κτηνοτροφία Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής).
Οι κτηνίατροι που εδρεύουν στην Π.Ε. Καρδίτσας και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής είναι οι:
1. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ
2. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4. ΓΡΟΥΤΣΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
5. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΖΑΡΑ ΖΩΗ
7. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
11. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14. ΚΟΥΤΣΙΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17. ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18. ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
19. ΣΙΟΥΡΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Η δήλωση του «Κτηνιάτρου Εκτροφής» γίνεται με την προσκόμιση στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία της «έγγραφης δήλωσης έναρξης συνεργασίας μεταξύ κατόχου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και κτηνιάτρου εκτροφής» που συνυπογράφεται από τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και τον «κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής του.
Έντυπα «έγγραφης δήλωσης έναρξης συνεργασίας μεταξύ κατόχου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και κτηνιάτρου εκτροφής» μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προμηθεύονται από τους ιδιώτες κτηνιάτρους και από την Υπηρεσία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:
Καρδίτσας τηλ. 24410-23980
Παλαμά τηλ. 24440-22302
Σοφάδων τηλ. 24430-22298
και Μουζακίου τηλ. 24450-41267

 

SHARE