Η άσκηση βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία

Η άσκηση βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία

Η άσκηση βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία

Αμερικανοί επιστήμονες μελέτησαν άτομα τρίτης ηλικίας για να διαπιστώσουν κατά πόσο συμβάλλει θετικά η άσκηση στη λειτουργία του εγκεφάλου τους.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση στο επιστημονικό έντυπο «PLOS ONE», οι επιστήμονες χώρισαν σε τέσσερις ομάδες άτομα από 65 ετών και άνω.

Η μία ομάδα δεν ακολούθησε κάποιο πρόγραμμα άσκησης ενώ οι άλλες τρεις ομάδες ακολούθησαν ένα πρόγραμμα άσκησης 150 λεπτών εβδομαδιαίως η μία, 75 λεπτών εβδομαδιαίως η άλλη και  225 λεπτών εβδομαδιαίως η Τρίτη.

Διαπίστωσαν ότι τα άτομα που ήταν στις ομάδες άσκησης και γυμνάζονταν είχαν καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία από την ομάδα των ατόμων που δεν ασχολήθηκαν με καμία μορφής άσκηση.