Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική...

Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.347.000ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

-Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ».Προϋπολογισμός έργου: 80.000,00 €

-Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ»,Προϋπολογισμού: 180.000,00€

-Έγκριση δημοπρασίας του έργου:«Προμήθεια – εγκατάσταση INVERTER για εξοικονόμηση νερού ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΠΕΑ».Προϋπολογισμού: 250.000,00€,

-Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου:«Κατασκευή υπολειπόμενων αντιπλημμυρικών έργων στη λεκάνη λίμνης Κάρλας». Προϋπολογισμός: 3.600.000,00€.

-Κατακύρωση τουΔιαγωνισμού για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στις Περιφερειακές
Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων

-Έγκριση δημοπρασίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥΓΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»,προϋπολογισμού: 107.000,00 €,

-Έγκριση διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων»προϋπολογισμό 130.000,00 €