Εξίσωση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος δημοσίων – ιδιωτικών υπαλλήλων

Εξίσωση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος δημοσίων – ιδιωτικών υπαλλήλων

Εξίσωση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος δημοσίων – ιδιωτικών υπαλλήλων

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής έχουμε στο ασφαλιστικό, καθώς με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται πλήρης εξίσωση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος στο δημόσιο τομέα με εκείνον του ιδιωτικού. Από την αλλαγή αυτή επηρεάζονται περίπου  70.000 δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν.

Πάντως από την 1η Ιανουαρίου του 2022 καθιερώνεται και στο δημόσιο γενικό όριο συνταξιοδότησης, όπως ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή το 67ο έτος της ηλικίας ή το 62ο με συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Με τη νέα ρύθμιση που αναφέρεται στις πρόωρες συντάξεις έχουμε μία περαιτέρω μείωση σε ότι αφορά στις πρόωρες συντάξεις έως του σημείου όπου ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη βρεθεί στα χρόνια που πρέπει για να βγει σε πλήρη σύνταξη.

Με τις νέες ρυθμίσεις χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότησή τους να αυξάνονται.

Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι και σήμερα το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης θα δουν το όριο αυτό να αυξάνεται από 1 έως 17 χρόνια στις ακρότατες περιπτώσεις. Δεν επηρεάζονται οι περιπτώσεις εκείνες που έχουν σήμερα συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.

Για παράδειγμα, γονέας ανηλίκου που σήμερα είναι 50 ετών και είχε θεμελιώσει το όριο ηλικίας το 2011 για τα 52 του χρόνια, θα μπορεί πλέον να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 57,5 ετών. Θα κληθεί δηλαδή να δουλέψει 5 επιπλέον χρόνια.

Από το καθεστώς της αλλαγής των ορίων ηλικίας, εξαιρούνται:

Όσοι έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.
Οι δικαστικοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους, μόλις συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι με άγαμο ανάπηρο παιδί,
Οι εργαζόμενοι σε βαρέα επαγγέλματα, καθώς και
Οι εργαζόμενοι στα λεγόμενα «επίπονα επαγγέλματα» (όπως είναι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δήμων, το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, καθώς και προσωπικό που φέρει ιδιαίτερα βαριές αναπηρίες)
Οι νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό αφορούν και στους υπαλλήλους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το προσωπικό του ΟΣΕ, καθώς και σεΝομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς του δημοσίου.

Με αλλαγή της τελευταίας στιγμής, δεν εντάχθηκαν τελικά στην τροπολογία οι ένστολοι.

ΠΗΓΗwww.ert.gr
SHARE