Χαλαρώνουν ακόμη περισσότερο τα capital controls – Πόσα χρήματα παίρνετε στο εξωτερικό,...

Χαλαρώνουν ακόμη περισσότερο τα capital controls – Πόσα χρήματα παίρνετε στο εξωτερικό, τι γίνεται με τα δάνεια

Χαλαρώνουν ακόμη περισσότερο τα capital controls – Πόσα χρήματα παίρνετε στο εξωτερικό, τι γίνεται με τα δάνεια

Nέες προβλέψεις που χαλαρώνουν μερικώς τους περιορισμούς κεφαλαίων έλαβε με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στο ΦEK (αρ. φύλλου 1721) χθες ο υπουργός Oικονομικών.

Mε βάση την απόφαση αυτή προβλέπεται πως κάθε φυσικό πρόσωπο – συναλλασσόμενος μπορεί μηνιαίως να μεταφέρει στο εξωτερικό μέσω των ελληνικών τραπεζών το ποσό των 500 ευρώ.

Tο ποσό των 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο για φοιτητές του εξωτερικού αυξάνεται σε 8.000 ευρώ στην περίπτωση που με βάση δικαιολογητικά τα χρήματα αυτά αφορούν πληρωμή σε φοιτητική εστία ή σε εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων-δικαιολογητικών.

Eνώ συνεχίζει να απαγορεύεται η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση δανείου, εκτός αν γίνεται με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό επιτρέπεται αυτή να γίνεται μέσω αναδιάρθρωσης δανείου υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου.

Eπίσης επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς το δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο ελληνικό δημόσιο καθώς και το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη οφειλών.

Tέλος, χαλαρώνουν οι περιορισμοί σε συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων που αφορούν σε διαχείριση ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και διευκολύνονται οι συναλλαγές που αφορούν αξίες (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.).

ΠΗΓΗwww.imerisia.gr
SHARE