Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Ανοιχτό Κέντρο φιλοξενίας για μετανάστες που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης’’, ο Δ.Ο.Μ αναζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους με έδρα την Αθήνα.
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ή Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία.
– Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα έως τις 4/09/2015 στο e-mail: iomathens@iom.int

Ενημέρωση από:

post all exelixis

 

 

SHARE