Προσβολή καλλιέργειας βιομηχανικής πιπεριάς στο Ν. Καρδίτσας από την ασθένεια βακτηριακή κηλίδωση...

Προσβολή καλλιέργειας βιομηχανικής πιπεριάς στο Ν. Καρδίτσας από την ασθένεια βακτηριακή κηλίδωση της τομάτας.

Προσβολή καλλιέργειας βιομηχανικής πιπεριάς στο Ν. Καρδίτσας από την ασθένεια βακτηριακή κηλίδωση της τομάτας.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι καλλιέργειες βιομηχανικής πιπεριάς του νομού μας, έχουν προσβληθεί από την ασθένεια βακτηριακή κηλίδωση της τομάτας ,που προκαλεί το παθογόνο βακτήριο Χanthomonas euvesicatoria.
Η μετάδοση του βακτηρίου, το οποίο προσβάλλει και τη τομάτα, γίνεται με το σπόρο και τα φυτικά υπολείμματα τομάτας, πιπεριάς ή άλλων φυτών, που βρίσκονται στο έδαφος. Τα υπολείμματα αυτά διαιωνίζουν την ασθένεια από τη μια καλλιεργητική περίοδο στην άλλη. Στο έδαφος δεν μπορεί να επιζήσει περισσότερο από μερικές εβδομάδες. Η ασθένεια ευνοείται σε θερμοκρασία 25 βαθμών Κελσίου και υψηλή υγρασία. Δεν υπάρχουν ανθεκτικές ποικιλίες και υβρίδια.
Το εν λόγω βακτήριο προσβάλλει όλα τα πράσινα μέρη του φυτού.
Στα φύλλα εμφανίζονται μικρές κυκλικές κηλίδες, που παίρνουν ένα ανοιχτό πρασινοκίτρινο χρώμα για να γίνουν τελικά καστανόμαυρες στη περιφέρεια και η τελική διάμετρός τους μπορεί να φτάσει τα 2 έως 5 χιλιοστά του μέτρου.
Στους καρπούς, που εμφανίζονται τα τυπικά συμπτώματα της ασθένειας, η προσβολή είναι δυνατή σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους .
Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συστήνονται τα ακόλουθα:
Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι
– Χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου.
– Έγκαιρη απομάκρυνση και καταστροφή με καύση των ασθενών φυτών
– Περιορισμός εδαφικής υγρασίας και αποφυγή άρδευσης με τεχνητή βροχή, ιδιαίτερα προς το τέλος της ημέρας.
– Απολύμανση εργαλείων κοπής και αποφυγή δημιουργίας πληγών.
– Εκρίζωση και καταστροφή της καλλιέργειας μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.
– Εφαρμογή κατάλληλης αμειψισποράς ( εναλλαγή καλλιεργειών ).
Β. Χημικές Μέθοδοι
– Απολύμανση των χρησιμοποιούμενων σπόρων.
– Ψεκασμοί με εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα.
Οι ψεκασμοί γίνονται με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της.
Για περισσότερες πληροφορίες οι καλλιεργητές βιομηχανικής τομάτας και πιπεριάς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55244-245-203 & 206 ( Αρμόδιοι γεωπόνοι οι κκ Γ. Δήμου ,Σ. Κουκουρίκος, Π. Κουσιάς & Β. Τσιαχτής ).

SHARE