Συνεδριάζει την Δευτέρα 24-08-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 24-08-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 24-08-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 24-8-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00′ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στη σύσταση του Δικτύου “Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Γιαννιτσών και στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Λ. Σακελλαρίου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ. Μιχ. Τάντος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της προμήθειας «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τρόπο ανάθεσης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 18239/5-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με «Ορισμό χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ – ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2015)» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του κ. Θεοδωράκου Σωτ. Αθανασίου στην Τ.Κ. Αγιοπηγής (εισ.: Β. Ελευθερίου)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εργασίας «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA (Νο 0) σε κοινόχρηστο χώρο με αριθμό παροχής 41602027-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Καλλιφώνι»(εισ.: Β. Ελευθερίου)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εργασίας «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA (Νο 0) σε κοινόχρηστο χώρο με αριθμό παροχής 41602026-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Αρτεσιανό» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-27 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Καροπλεσίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού σχολείου Τ.Κ Πτελοπούλας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από μισθώματα των υπ’αριθμ. Κ1 & Κ2 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (Μήνος & Σια) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από μισθώματα περιπτέρου (Seferi Costa) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κλήση και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (Δημ. Παπαδημητρίου)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Τετάρτης (Ζιώγας – Κασούλης – Τασίκας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών χρήσης μηχανημάτων έργου Τ.Κ Προδρόμου (Σωτ. Παπαγεωργίου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών  από χρηματικό κατάλογο δικαιώματος βοσκής Τ.Κ Καροπλεσίου (Κ. Σούφλας κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής  από χρηματικό κατάλογο δικαιώματος βοσκής Τ.Κ Μυρίνης (Γ. Σιούρτος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας (Κων. Πανάγος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης Τ.Κ Καλλιθήρου (Λ. Αποστόλου)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Μυρίνης (Γ. Λιακοπούλου κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Προδρόμου (Γ. Αραμπατζής κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου (Β. Πέτσα κλπ)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καστανιάς (Ν. Μπολτσή)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καροπλεσίου ((Αγ. Γιαννουσά)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (Αγ. Γουέμπστερ) (εισ.: Περσ. Ράγκου)

 

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (εισ.: Νατ. Τζέλλου)

 

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2015 (σκέλος αναθέσεων) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

 

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Στ. Νταμκαρέλος) (εισ.: Ευ. Αθανασίου)