Σε αργία το ΤΣΜΕΔΕ μία μέρα την Εβδομάδα

Σε αργία το ΤΣΜΕΔΕ μία μέρα την Εβδομάδα

Σε αργία το ΤΣΜΕΔΕ μία μέρα την Εβδομάδα

Με ανακοίνωση του το ΤΣΜΕΔΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους για την καθιέρωση αργίας μία μέρα την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Πέμπτη. Η ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.του Ε.Τ.Α.Α.Συνεδρ.360/30-07-2015/θέμα 2ο, όλες οι Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2015 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τους ασφαλισμένους.

Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες μέρες πλην της ημέρας Πέμπτης.

SHARE