Κτηνίατρο πλήρους απασχόλησης ζητά ο συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας

Κτηνίατρο πλήρους απασχόλησης ζητά ο συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας

Κτηνίατρο πλήρους απασχόλησης ζητά ο συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας με έδρα τη Λαζαρίνα Καρδίτσας, επιθυμεί να προσλάβει κτηνίατρο αποκλειστικής απασχόλησης .

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να πληροί τα εξής προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ (Κτηνίατρος)
  • Καλή γνώση Αγγλικής
  • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών ΜSOffice.
  • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία

Ο Συνεταιρισμός παρέχει

  • ένα πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • ευχάριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών εώς 31-08-2015 στο e-mail : info@sapdthess.gr