Αποφάσεις Δ.Σ. της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Καρδίτσας

Αποφάσεις Δ.Σ. της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Καρδίτσας

Αποφάσεις Δ.Σ. της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Καρδίτσας

Μετά από εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣΚ κ. Αλέξανδρου Λέκκα, το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα και όρισε υπεύθυνο Εκπαίδευσης, τον Εκπαιδευτή Διαιτησίας κ. Ιωάννη Αγγελακόπουλο.

Μέλη δε,για τους ορισμούς διαιτητών όλων των πρωταθλημάτων της Ένωσης, τον κ. Στέφανο Καλυβιώτη, πρώην διαιτητή, Εκπαιδευτή και παρατηρητή της ΚΕΔ/ΕΠΟ και τον κ. Δημοσθένη Αναστασίου πρώην διαιτητή.

SHARE