Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Αναλυτικά η Πρόσκληση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η  Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου (Απριλίου-Ιουνίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση ειδικών όρων συνεργασίας του Δήμου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης του Δήμου με την εταιρία ΑΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. με αντικείμενο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και επαρχιακών οδών» (Εισηγητής: κ. Βασιλική Ξηροφώτου, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Μεσενικόλα» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση δρόμων Μορφοβουνίου» (Α.Μ.: 03/2013) (Εισηγητής: Πρόεδρος.)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κερασιάς» (Α.Μ.:5/2015) (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κερασιάς» (Α.Μ.: 14/2014) (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση θέσεων θέας περιοχής Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων» (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου «Αναβάθμιση λειτουργικότητας περιβάλλοντος χώρου πολιτιστικού κέντρου Κερασιάς» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση ομάδας έργου σύνταξης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη σύσταση του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης σχολικού κτιρίου για τη δημιουργία βιβλιοθήκης Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Καρδίτσας. (Εισηγητής: Βασιλική Ξηροφώτου, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας μουσικής στο κατάστημα «Καφέ-Ψησταριά» του Ζαρνάβαλου Ιωάννη του Θωμά στον οικισμό Καλύβια της Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Τσουκαλά Γεώργιου του Αριστοτέλη για βεβαίωση χρόνου δημιουργίας οικοπέδου (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Κατσάκου-Πιτσιάβα Ελένης για βεβαίωση χρόνου δημιουργίας οικοπέδου (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις του κ. Παΐση Δημήτριου του Βασιλείου περί α) μείωσης μισθώματος και β) αστυνόμευσης της περιοχής του Δήμου (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Αγγέλη Παναγιώτη του Ιωάννη περί τοποθέτησης φωτιστικού (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Γεωργίου Ανδρέα περί τοποθέτησης φωτιστικού (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Κρικέλη Βασίλειου του Γεωργίου περί τοποθέτησης φωτιστικού (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Ταντάκη Ιφιγένειας του Θωμά περί οριοθέτησης ιδιοκτησιών (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Σταύρου Μερόπης του Ιωάννη περί αποκατάστασης τοιχίων (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Αντωνίου Ολυμπίας του Χαράλαμπου περί διακοπής παροχής ύδρευσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Τουμπανιάρη Νικόλαου του Γεωργίου περί καθαριότητας και πρόσβασης οικοπέδου (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Κανδήλα Λίτσας του Θωμά περί πρόσβασης σε ιδιοκτησία της (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος