Διαβούλευση ΜΠΕ Συντήρηση οδικού δικτύου προς Ι.Μ.Πελεκητής, Δ. Λίμνης Πλαστήρα

Διαβούλευση ΜΠΕ Συντήρηση οδικού δικτύου προς Ι.Μ.Πελεκητής, Δ. Λίμνης Πλαστήρα

Διαβούλευση ΜΠΕ Συντήρηση οδικού δικτύου προς Ι.Μ.Πελεκητής, Δ. Λίμνης Πλαστήρα

Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου προς Ι.Μ.Πελεκητής» στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα της Π.Ε.Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας πατώντας εδώ.