ΤΣΜΕΔΕ : Νέες ημερομηνίες ανάρτησης και πληρωμής των ειδοποιητηρίων των εισφορών...

ΤΣΜΕΔΕ : Νέες ημερομηνίες ανάρτησης και πληρωμής των ειδοποιητηρίων των εισφορών του Α” εξαμήνου του 2015 για τους ασφαλισμένους

ΤΣΜΕΔΕ : Νέες ημερομηνίες ανάρτησης και πληρωμής των ειδοποιητηρίων  των εισφορών του Α” εξαμήνου του 2015 για τους ασφαλισμένους
Το ΤΣΜΕΔΕ σε ανακοίνωσή του στο τέλος της περασμένης εβδομάδας γνωστοποίησε ότι στη Συνεδρίαση 362/27-8-15 θέμα 16ο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α απεφασίσθη η παράταση καταβολής των τρεχουσών εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων (πριν το 1993) Α ́εξάμηνο 2015 την 30/09/2015.
Για τους ασφαλισμένου του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ισχύει η απόφαση 16/353/25.06.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
Συνεπώς οι τελικές ημερομηνίες ανάρτησης των ειδοποιητηρίων και πληρωμής τους για παλιούς και νέους ασφαλισμένους διαμορφώνονται πλέον ως εξής :
α) Για τους προ του 1993 ασφαλισμένους: η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Α ́εξαμήνου 2015 την 31/07/2015 και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών Α ́εξαμήνου 2015 την 30/09/2015.
β) Για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους: η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Α ́εξαμήνου 2015 την 31/08/2015 και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών Α εξαμήνου 2015 την 30/09/2015.