Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών συμμετοχής σε εξετάσεις Τεχνικών Επαγγελμάτων Τεχνικών Μηχανικών...

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών συμμετοχής σε εξετάσεις Τεχνικών Επαγγελμάτων Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών –Εργοδηγών )

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών συμμετοχής σε εξετάσεις Τεχνικών Επαγγελμάτων Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών –Εργοδηγών )

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα διεξαχθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/2012)εξετάσεις, απόκτησης αδειώνΤεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων(Αρχιτεχνίτη– Εργοδηγού) 1ης- 2ης– 3ης– 4ης Ειδικότητας αντίστοιχα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι,για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών(προβλεπόμενες αιτήσεις με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολα) να απευθύνονται στα κατά τόπους τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως κάτωθι:

  • Π.Ε Λάρισας /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος – Ισόγειο Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
  • ΠΕ Μαγνησίας / Δνση Ανάπτυξης /Τμήμα Επαγγέλματος-1οςΌροφος Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
  • ΠΕ Τρικάλων /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος/ 3οςΌροφος Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
  • ΠΕ Καρδίτσας /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος / Γρηγ. Λαμπράκη 21

Επιπλέον σε εύλογο χρονικό διάστημαπριν από κάθε εξεταστική διαδικασία θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίαςwww.thessaly.gov.grονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων, με σειρά προτεραιότητας,που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.

SHARE