Δήλωση των Πρ. Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου...

Δήλωση των Πρ. Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας

Δήλωση των Πρ. Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας, είναι μία σημαντική κοινωνική δομή που ενισχύει το αίσθημα αλληλεγγύης και αλτρουισμού και είναι τόσο αναγκαία για τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που δέχεται η χώρα μας.

Είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στον άνθρωπο και στις πραγματικές του ανάγκες και σαν τέτοια την υποστηρίζουμε ολόθερμα γιατί βρίσκεται στην καρδιά της δικής μας αντίληψης  για τις κοινωνικές συλλογικότητες.

Πρ. Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Κατσαβριά Σιωροπούλου Χρυσούλα

Λάππας Σπύρος

Μιχαλάκης Νίκος