Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:

Στις 03/09/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

1. Πληρωμή για την «Εξόφληση Ενιαίας Ενίσχυσης 2011» με το ποσό 249.949,43 ευρώ σε 478 δικαιούχους

2. Πληρωμή για την «Πρόσθετη Ενίσχυση για σκληρό σιτάρι 2011» με ποσό: 9.198,85 ευρώ σε 23 δικαιούχους

3. Πληρωμή για την «Πρόσθετη Ενίσχυση για πιστοποιημένη ελαιοκαλιέργεια 2011» με ποσό 280,80 ευρώ σε 1 δικαιούχο.

4. Πληρωμή για το ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με ποσό 29.801,28 ευρώ σε 41 δικαιούχους.

SHARE