Χρηματοδοτικά προγράμματα για αρχάριους αγρότες και ΜμΕ από την Ε.Ε

Χρηματοδοτικά προγράμματα για αρχάριους αγρότες και ΜμΕ από την Ε.Ε

Χρηματοδοτικά προγράμματα για αρχάριους  αγρότες και ΜμΕ από την  Ε.Ε

Έναν ηλεκτρονικό οδηγό για… αρχάριους, ο οποίος αφορά χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, «ανέβασαν» οι ευρωπαϊκές αρχές, σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ε.Ε. ο οδηγός αυτός απευθύνεται μεταξύ άλλων στους αγρότες, τις μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ), τους νέους ερευνητές. Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου αναφέρονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ, για την περίοδο 2014-2020 και παρέχει βασικές πληροφορίες, όπως: α) πώς και πού πρέπει να υποβάλετε αίτηση και β) άλλους γενικούς κανόνες (επιλεξιμότητα, κ.λπ.). «Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε να υποβάλλετε αίτηση χρηματοδότησης στην ΕΕ για πρώτη φορά, αλλά θα είναι εξίσου χρήσιμος εάν έχετε και προηγούμενη εμπειρία από τα προγράμματά μας», αναφέρει η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, κα. Kristalina Georgieva.

Και προσθέτει: «Η νέα γενιά προγραμμάτων της ΕΕ βασίζεται σε προγενέστερα επιτυχημένα προγράμματα, που έχουν όμως βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βασικούς τομείς για το μέλλον της ΕΕ όπως: έρευνα και καινοτομία, μεταφορές, ενέργεια, ευκαιρίες απασχόλησης για τη νεότερη γενιά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, για να παραθέσουμε ενδεικτικά μερικούς από αυτούς. Ο στόχος μας είναι σαφής: προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και δημιουργία καλύτερης ποιότητας ζωής στην Ευρώπη.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο εστιάζουμε την προσοχή μας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Η ΕΕ απλοποίησε τους δημοσιονομικούς κανόνες της για τις επιχειρήσεις, τους δήμους, τις περιφέρειες, τους επιστήμονες και τις ΜΚΟ της Ευρώπης. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να είναι σήμερα ευκολότερη από ποτέ, και καταβάλλουμε διαρκώς προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωσή της. Πρόθεσή μας είναι να δαπανάτε τον χρόνο σας σε παραγωγικό έργο και όχι στη συμπλήρωση εντύπων».

Δείτε εδώ την αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού οδηγού της Ε.Ε.

Δείτε εδώ τι αναφέρει σχετικά με τους αγρότες

Δείτε εδώ τι αναφέρει σχετικά με τις ΜμΕ επιχειρήσεις