H συμφωνία με τους δανειστές οι δεσμεύσεις και τα ανοιχτά μέτωπα

H συμφωνία με τους δανειστές οι δεσμεύσεις και τα ανοιχτά μέτωπα

H συμφωνία με τους δανειστές οι δεσμεύσεις και τα ανοιχτά μέτωπα

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η συμφωνία με τους δανειστές παρά το γεγονός ότι στην γενική της κατεύθυνση αντανακλά τις προτεραιότητες του άρχοντος συγκροτήματος στην Ευρώπη για την αναδιάρθρωση της οικονομίας δεν αποτελεί ένα περίκλειστο κείμενο αλλά εμπεριέχει αντιφάσεις και ανοιχτά μέτωπα. Την ίδια στιγμή που επιβάλλει προβληματικές δεσμεύσεις σε αρκετά σημεία της αντανακλά τις αντιστάσεις του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης στην πολιτική της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης.
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ: η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις, την ίδια στιγμή όμως είναι αποφασισμένη να αναζητήσει ισοδύναμα και αντισταθμιστικά για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων ενώ θα διαπραγματευτεί σκληρά για όλα εκείνα τα σημεία της συμφωνίας που έχουν παραμείνει ανοιχτά.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΗΜΕΙΑ» ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: βασικές διαπραγματευτικές προτεραιότητες για την νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι στα πεδία:
1. των εργασιακών σχέσεων,
2. του ασφαλιστικού συστήματος,
3. της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας,
4. του φορολογικού συστήματος και
5. της ρύθμισης του ανοιχτού ζητήματος των κόκκινων δανείων
ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΘΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΜΕ: Η συμφωνία επίσης περιλαμβάνει και δεσμεύσεις οι οποίες αντανακλούν θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης όπως πχ σε ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς, ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης, ενίσχυσης της φορολογικής διοίκησης, εκκαθάρισης ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων, προστασίας της πρώτης κατοικίας ενώ δεν περιλαμβάνεται καμία απολύτως δέσμευση για περαιτέρω απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Δέσμευση εξάλλου του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εφαρμογή ενός παράλληλου προγράμματος σε ζητήματα που δεν άπτονται του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας με διπλό στόχο: αφενός την άμβλυνση των συνεπειών της για τα μισθωτά και άνεργα στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους και τους συνταξιούχους και αφετέρου την ενίσχυση της θέσης αυτών των στρωμάτων τόσο πολιτικά (δημοκρατικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις) όσο και οικονομικά ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την απεμπλοκή από το νεοφιλελευθερισμό και την μνημονιακή πολιτική της λιτότητας.

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:
Η ενίσχυση του τραπεζικού τομέα, προκειμένου να μπορέσει να επιτελέσει ξανά το ρόλο του αιμοδότη της οικονομίας και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος αποτελούν βασικά στοιχεία του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας επιτεύχθηκε να ενταχθούν σημαντικά μέρη των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ όπως η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου των αποφάσεων και των απολαβών του τραπεζικού στελεχιακού δυναμικού, η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των Τραπεζών και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η ολοκληρωμένη και οριστική επίλυση του σύνθετου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων («κόκκινων») δανείων και η αντιμετώπιση -¬ διευθέτηση του συνολικού χρέους προς τράπεζες και δημόσιο με κοινωνικά δίκαια και οικονομικά βιώσιμα κριτήρια, η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού υποστήριξης και προστασίας των πιο ευάλωτων δανειοληπτών και η ίδρυση ενός δικτύου ενημέρωσης των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Παράλληλα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επαρκούς χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως η δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας και η ενίσχυση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου. Στις δεσμεύσεις της ελληνικής πλευράς συμπεριλαμβάνονται η καταγραφή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και την αντιμετώπιση των επισφαλών δανείων, ο περιορισμός της άμεσης εμπλοκής του κράτους στην επιλογή των ανώτερων τραπεζικών στελεχών και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών.
Στον αντίποδα της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται η νεοφιλελεύθερη άποψη που επιδιώκει την πλήρη απελευθέρωση και την ολιγοπωλιακή υπερσυγκέντρωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση των τραπεζών σε επίπεδα μη συμφέρουσα για το δημόσιο συμφέρον, την πώληση πακέτων δανείων σε κερδοσκοπικά κεφάλαια με παράλληλη έλλειψη πρόνοιας για κοινωνική προστασία των οικονομικά ασθενέστερων και την άρση των περιορισμών για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας
Χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Η κεφαλαιακή ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την άρση των capital controls. Η δανειακή σύμβαση προβλέπει τη διάθεση ποσού μέχρι 25δισ.€ για την κάλυψη των πιθανών κεφαλαιακών αναγκών του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΤΧΣ και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μέρος της συμφωνίας είναι η δυνατότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης εκτός των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και των υπολοίπων τραπεζικών ιδρυμάτων (Τράπεζα Αττικής και συνεταιριστικές τράπεζες), αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου, συμβάλλοντας έτσι στον ανταγωνισμό και στην στήριξη της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.
Με βάση τη συμφωνία προβλέπεται η σταδιακή επαναφορά των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ωστόσο το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζεται τόσο μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης του ΤΧΣ όσο και λόγω της ένταξης των τραπεζικών μετοχών στο ενεργητικό του νέου ταμείου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.
Οδικός χάρτης άρσης των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls)
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης εντός του 2015 θα συντελέσει στην επαναφορά της εμπιστοσύνης για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, απομακρύνοντας οριστικά τις ανησυχίες για bail in καταθετών και δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή των καταθέσεων. Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση θα επιτρέψει την επαναφορά της παροχής ρευστότητας μέσω της ΕΚΤ και την αύξηση της αξίας των επιλέξιμων ενεχύρων. Παράλληλα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, με τρόπο οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο. Η πλήρης άρση των capital controls (ήδη καταγράφεται σημαντική χαλάρωση των αρχικών περιορισμών) αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2015.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

SHARE