Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δ.Σ της Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δ.Σ της Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δ.Σ της Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 160/2015 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα την εκμίσθωση συστάδας για απόληψη καυσοξύλων από το διακατεχόμενο δάσος Τ.Κ. Λαμπερού (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου (Αναψυκτηρίου) στη θέση Λειβάδι Τ.Κ. Πεζούλας» (Α.Μ.25/2013) (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» της ετήσιας γενικής συνέλευσης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ψήφιση σχετικής πίστωσης για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κατοίκων της Τ.Κ. Νεοχωρίου σχετικά με την ακριβή αποτύπωση ορίων του οικισμού. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Στεργιόπουλος

SHARE