Συνεδριάζει την Τρίτη (15-09) το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τρίτη (15-09) το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τρίτη (15-09) το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 15-9-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00“ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη χωροθέτηση και διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης κατασκευής παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λουνα Παρκ) για τη διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών και εργασιών έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης των υπ’αριθμ. Ι-14 και Ι-15 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (Ιω. Κορομπίλης & Σια Ο.Ε) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθμ. Ι-23 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Ελ. Κωνσταντίνου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (εισ.: Νατ. Τζέλλου)