Σήμερα «κληρώνει» για προκαταβολές ενισχύσεων και το πακέτο μέτρων από τους υπ....

Σήμερα «κληρώνει» για προκαταβολές ενισχύσεων και το πακέτο μέτρων από τους υπ. Γεωργίας της Ε.Ε.

Σήμερα «κληρώνει» για προκαταβολές ενισχύσεων και το πακέτο μέτρων από τους υπ. Γεωργίας της Ε.Ε.

Καθοριστική αναμένεται να είναι η σημερινή άτυπη σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. που πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Συνεδριακό Κέντρο του Λουξεμβούργου, όπου αναμένεται να καταλήξουν οι αντιπροσωπείες των κρατών – μελών στα θέματα της ενίσχυσης της ρευστότητας των αγροτών μέσω της αύξησης των προκαταβολών των ενισχύσεων, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου Πυλώνα, καθώς και ενός πακέτου μέτρων που έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ουσιαστικά πρόκειται για συνέχεια της ανταλλαγής απόψεων που πραγματοποιήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στις 7 Σεπτεμβρίου, όπου οι υπουργοί εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε μια σειρά από αγροτικούς τομείς, ιδίως των γαλακτοκομικών προϊόντων και του χοιρείου κρέατος.
Σε απάντηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται επί του παρόντος από τους τομείς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη μέτρων 500 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των δυσχερειών στις ταμειακές ροές που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, σταθεροποίηση των αγορών και την αντιμετώπιση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η αντίδραση αυτή της Επιτροπής εστιάζει σε τρία σημεία:

(1) αντιμετώπιση των δυσχερειών ταμειακής ροής των γεωργών,

(2) σταθεροποίηση των αγορών και

(3) διευκόλυνση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η Επιτροπή θα προτείνει το σημαντικότερο μέρος της ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων να χορηγηθεί σε όλα τα κράτη μέλη με τη μορφή κονδυλίων για τη στήριξη του γαλακτοκομικού τομέα. Καθορίζοντας τον τρόπο διάθεσης των ενισχύσεων αυτών, θα διασφαλίσουμε τη δίκαιη, στοχευμένη και αποτελεσματική κατανομή τους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα κράτη μέλη και τους γεωργούς που έχουν πληγεί περισσότερο από τις εξελίξεις στην αγορά. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να παρασχεθεί η μεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις δικές τους επιμέρους περιπτώσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ