Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επόμενη εβδομάδα

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επόμενη εβδομάδα

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επόμενη εβδομάδα

Την τρέχουσα εβδομάδα γνωστοπιείται ότι θα πραγματοποιηθούν πληρωμές για τα ακόλουθα μέτρα:

-Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τεύτλων Έτους 2012 (ξεκίνησαν οι πληρωμές σε δικαιούχους των Νομών Καρδίτσας, Αλεξανδρούπολης, Πέλλας και Ημαθίας)

-Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών, Μ113

-ΟΠΑΑΧ (Δημόσια Έργα), Μ321 – Μ322 -Μ323

-Δημόσια έργα στον δασικό τομέα, Μ125-226

-Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, Μ123

-Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Μ123Α

-ΟΠΑΑΧ (Ιδιωτικά Έργα), Μ313 , Μ311, Μ312

-LEADER 41-421-431

-Τεχνική Βοήθεια, Μ511

-Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων, M132

-Γενετικοί Πόροι, Μ214

-Δασώσεις, Μ221

-Νέοι Αγρότες, Έτους 2009,  Μ112

-Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, Μ144

-Σχέδια Βελτίωσης, Μ121

-Αλιεία

-Εκκρεμότητες ΑΕΕ 2012T

ΠΗΓΗwww.paseges.gr
SHARE