Που ψηφίζουν οι Αργιθεάτες στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Που ψηφίζουν οι Αργιθεάτες στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Που ψηφίζουν οι Αργιθεάτες στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 20ην Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα παρακάτω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ” αριθ. 171593/4511/07-09-2015 (ΑΔΑ: 7ΦΔ57ΛΡ-3ΟΓ)) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας.

Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα εκλογικά κέντρα