Τα ειδοποιητήρια με αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας στο e-tsmede

Τα ειδοποιητήρια με αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας στο e-tsmede

Τα ειδοποιητήρια με αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας  στο e-tsmede

Από τη Διεύθυνση Εισφορών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έγινε γνωστό ότι όποιοι ασφαλισμένοι του ταμείου έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας μετά τις 28/08/2015 και η οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια Δ/νση, ότι θα μπορούν προσεχώς να εκδώσουν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του e-tsmede την νέα ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ά εξαμήνου 2015 ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν υπαχθεί από την ημερομηνία αιτήσεως τους.

Στην περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος επιθυμεί να ενημερωθεί για την νέα ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Ά εξαμήνου 2015 ,η οποία έχει προκύψει από την αλλαγή της ασφαλιστικής του κατηγορίας, μπορεί να προσέλθει και στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία/τμήματα.