Πληρωμές ύψους 2,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακόμα μια πληρωμή ύψους 2.371.412,31 ευρώ (σε 398 δικαιούχους), ανακοίνωσε σήμερα 18/9 ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά οι πληρωμές έχουν ως εξής:

ΜΕΤΡΟ 123. – Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα: 249,177.89 ευρώ
ΜΕΤΡΟ 125 -ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: 1,287,030.54 ευρώ
ΔΑΣΩΣΗ: 324,597.77 ευρώ
ΠΔΕ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΞΟΝΑΣ 3: 123,811.57 ευρώ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ: 77,575.20 ευρώ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ: 53,734.43 ευρώ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ: 28,811.57 ευρώ
ΠΡΟΓΡ. ΔΡΑΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓ. ΦΟΡΕΩΝ: 49,900.00 ευρώ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΑ: 176,773.34 ευρώ

SHARE